M.Tech. 2015 Student

Aakash Paul
Abhilash Gaure
Abhishek Rose
Aishwarya Gupta
Ajay Singh
Amit Kumar Singh
Amit Nagarkoti
Ankit Kumar
Ashish Dwivedi
Chandan Kumar Pandey
Chigullapally Sriharsha
Debjeet Majumdar
Devendra Kumar Luna
Donthu Vamsi Krishna
Gaurav Mamgain
Kartik Kale
Kavita Balutia
Krishna Prasad P
Lalchand Pandia
Mayuri Laxman Gangurde
Mhamane Swapnil Gangadhar
Nishit Majithia
Piyush Kumar
Prabuddha Chakraborty
Pranav Bisht
Pranjul Ahuja
Priyank Agarwal
Pulkit Kumar Kariryaa
Rakshit Sharma
Richa Singh
Rishabh Singh
Ritika Garg
Rohit Gupta
Rohit Sehgal
Sabreen Syed
Safal Pandita
Samik Some
Sunil Sharma
Utsav Singh
Vijay Pal Jat